Lepenka-prom d.o.o.

Proizvodnja kartonske ambalaže

Kragujevačka 42E
11400 Mladenovac