Lepenka-prom d.o.o.

Proizvodnja kartonske ambalaže