Lepenka-prom d.o.o.

Proizvodnja kartonske ambalaže

Štanc alati - štanc forme

Izrađujemo štanc alate (forme) po Vašem zahtevu, svih oblika i dimenzija od

najkvalitetnijih materijala.